Системата МултиНет

·  назад

Системата „МУЛТИНЕТ” е първото изцяло създадено в България технологично (хардуерно и софтуерно) решение за преодоляване на дистанцията между художествено-творческата продукция на културните институти и аудиторията и пораждане на ново поколение комуникация между тях, наред с уникални възможности за възраждане на културата и провокиране на интереса и начини за опазване на културното наследство и за развитие на културния туризъм.

Предимства на системата „МУЛТИНЕТ”:

 • Бърза, дори и при изключително големи натоварвания;
 • Лесна за употреба, дори от потребители с недотам висока компютърна грамотност;
 • Общодостъпна от цял свят през Интернет;
 • Собствена защитена разплащателна система;
 • Доверена на най-големите банки и разплащателни системи;
 • Непрекъсната 24/7 поддръжка и обновявания;
 • Голям брой потребители и клиенти;
 • Минимални хардуерни изисквания;
 • Подпомага изграждането на арт маркетингови стратегии;
 • Възможност за работа по европейските и световни стандарти за комуникация с публиката;

Системата “МУЛТИНЕТ”съдържа:

 • Значителни улеснения при управлението на културни институции и организации чрез получаване на резюмирана актуална информация за продадените билети, заетостта по зали и заглавия и др. Информацията се извежда като статистически извадки и графики с възможност те да се самоизпращат по електронен път до финансистите на институцията.
 • Бързо и лесно визуално организиране и управление на културни събития и прояви чрез достъп до административните функции на системата за добавяне на репертоар, налични билети и генериране на електронни скици;
 • Първична счетоводна обработка на данните чрез подробни статистики и отчети по различни признаци, предоставяни само на упълномощени лица;
 • Интуитивни интерактивни скици на залите за всяко едно събитие и касиерски достъп до тях; чрез работата с тях се синтезира и обработва информацията от физическата и електронната продажба на билетите и постъпилите финансови средства за всяко представление поименно.
 • Онлайн модули за оторизиран дистанционен контрол и наблюдение през WEB интерфейс за мониторинг на института отдалечено (от всяка точка на света);
 • Онлайн мудули за алтернативни разплащания по Интернет чрез международни разплащателни бюра и системи, а също така и чрез български контрагенти, банкови и кредитни карти и чрез SMS.
 • Модули за дистанционна продажба на билети;
 • Интернет портал www.bgbileti.com с връзка към всяка локация на системата. Ежедневно в него се генерират до 15 000 уникални посещения и над 100 000 импресии от потребители с достъп за покупка и резервация на билети през Интернет.

Цели на Системата “МУЛТИНЕТ”:

 • Улесняване на комуникацията с крайния потребител, като се изпълняват отговорните задачи за общуване на по-широк кръг обществени групи с непреходните по своя ценностен характер произведения на изкуството в условията на съвремената социокултурна динамика;
 • Чрез адресиране на художествено-творческата продукция на културните институти към нови целеви групи, в по-широк обществен кръг, включително и към бурно развиващите се генерации на интернет обществото, се цели завишаване на интереса към изкуството.
 • Създаване на възможности, в съответствие със съвременните изисквания, за информиране, популяризиране и разпространение дейността на институтите във всички области на обществения живот.
 • Създаване на възможности за изграждане на съвременна арт-маркетинг стратегия, повишаване рекламния ефект от предлаганата художествена продукция и скъсяване на дистанцията предлагане – търсене.

Реализация на Системата “МУЛТИНЕТ”:

Проектът се реализира изцяло по инициатива и с финансиране на Мулти Макс Трейдинг, като се съобразява с нормативната база и изисквания на държавните културни институти при Министерство на културата и Министерство на финансите. Основните аспекти в представянето на всяка институция са:
 • Обща и специализирана, архивна и актуална информация за дейността и изявите й;
 • Пълна репертоарна справка за текущия сезон по избран период от време;
 • Детайлна информация за всяко събитие поотделно;
 • Автоматизирано изпращане на пълна ежемесечна репертоарна справка на всички потребители;
 • 24-часов клиентски достъп до интернет сайта на института и интерактивната схема за интернет резервации и покупка на билети;

Партньори, включени в системата:

 1. Народен театър "Иван Вазов" - София;
 2. Държавен сатиричен театър "Алеко Константинов" - София;
 3. Малък градски театър “Зад канала” - София;
 4. Младежки театър “Николай Бинев” - София;
 5. Общински театър "Възраждане" - София;
 6. “Столичен куклен театър” - София;
 7. Театър “Българска армия” - София;
 8. Театър “Сфумато” - София;
 9. Театър “София” - София;
 10. Нов драматичен театър “Сълза и смях” – София;
 11. Учебебни театри на НАТФИЗ – София;
 12. Драматичен театър “Н. О. Масалитинов” - Пловдив;
 13. Оперно-филхармонично дружество - Варна;
 14. Драматичен театър “Стоян Бъчваров” - Варна;
 15. Фестивален и конгресен център – Варна;
 16. Оперно-филхармонично дружество - Русе;
 17. Драматичен театър “Сава Огнянов” - Русе;
 18. Музикалнодраматичен театър “Константин Кисимов” - Велико Търново;
 19. Драматично-куклен театър "Константин Величков" – Пазарджик;
 20. Драматично-куклен театър “Иван Димов” - Хасково;
 21. Драматичен театър “Никола Вапцаров” - Благоевград;
 22. Кино “Синемакс” - Благоевград

·  назад

Предстоящите най-скоро събития
29-11-2021 15:30 СЕМЕЙСТВО АДАМС 2 Благоевград
29-11-2021 17:30 ЕНКАНТО Благоевград
29-11-2021 19:00 ТЮТЮН Варна
29-11-2021 19:30 ДОМЪТ НА GUCCI Благоевград
29-11-2021 22:30 СЕКСИ РЪКОВОДСТВО ЗА ДОБРИ МОМИЧЕТА Благоевград
30-11-2021 14:45 ЕНКАНТО Благоевград
30-11-2021 16:45 БЪГНАТИЯТ РОН Благоевград
30-11-2021 19:00 РАЙМОНДА Варна
30-11-2021 19:00 ЧИЧО КОЛЕДА Благоевград
30-11-2021 21:30 ДОМЪТ НА GUCCI Благоевград
Можете да прегледате всички налични събития като изберете културен институт