multinet карта

Как се закупува билет?

За закупуване на билет с помощта на multinet карта е необходимо да са спазени следните условия:


1. Всеки потребител се идентифицира пред системата чрез въвеждане на уникалния 18-цифрен номер на своята multinet карта в полето МУЛТИНЕТ ЗОНА. Натиска се бутон "влизане".

2. В полето МУЛТИНЕТ ЗОНА (на мястото на кутията за номер на карта) системата изписва идентификационния номер и наличността по сметаката към момента

3. Използва се пълната интерактивност на сайта за избор на конкретно събитие

4. На избраното събитие се избира възможността "купи билет"

5. Ако все още не е изпълнена т.1, системата изисква от потребителя да въведе своя Мултинет код.

6. Отваря се интерактивна скица с местата за събитието.

7. Полето "Вече закупени или резервирани билети с тази карта" (по подразбиране е скрито, отваря се с щракване върху заглавието) съдържа информация за закупени или резервирани в предишни операции билети за текущото събитие.

8. Полето "Легенда" съдържа помощна информация за оцветяванията на скиците. Забележка: На скиците не могат да се манипулират местата, които вече са били продадени - оцветени в червен или розов цвят; те са вече заети и НЕ МОГАТ да бъдат обработвани отново.

9. Избраните свободни или вече резервирани (с тази карта) места (оцветени на скицата в зелено или в жълто) се маркират с кликвания на мишката директно върху скицата. Всяко от тях се маркира поотделно, като системата го оцветява в бяло. В случай на желание за отказ от някое от маркираните в бяло места, следва да се кликне отново върху него и то ще се освободи, възстановявайки първоначалния си цвят.

10. След приключване на маркирането на места, се натиска бутона "Закупуване" под скицата

11. Следват се указанията на системата (от т.12 до т.24), за да бъде извършено плащането коректно и докрай.

12. Предоставя се достъп до разплащателната част на системата.

13. В полето "MULTINET CARD №", системата автоматично е попълнила номера на картата. Това поле не може да бъде редактирано.

14. В полето "Парола" се въвежда паролата, избрана при регистрацията на multinet картата.

15. Необходимо е да се разбират и познават "Общи Условия и правила за използване на системата МУЛТИНЕТ"; съгласието с тях се указва чрез поставяне на отметка в полето.

16. Натиска се бутона "Плащане".

17. Отваря се обяснителен прозорец с бутони "Проверка на плащането" и "КРАЙ".

18. При натискане на бутона "Проверка на плащането", системата зарежда страницата "История на Плащанията", където е възможна проверка; изършената операция би следвало да получи статут "Платено".

19. При натискане на бутона "КРАЙ", системата зарежда началната страница на www.bgbileti.com.

20. При натискане на бутона "Плащане", сумата е приспадната от картовата сметка. Току-що закупените билети могат да бъдат получени в удобно за клиента време, като лично се представя multinet картата на касата на съответната институция, за чието събитие са закупени билетите.

21. В случай, че не са изпълнени стъпките от т. 12 до т. 18, сумата в сметката не се променя, а започнатата покупка се прекратява, като системата автоматично анулира заявката.

22. В “История на Плащанията” операцията получава статут "Изтекъл срок за плащане".

23. За повишаване сигурността и избягване на нежелан достъп до картовата сметка, винаги след приключване на работа в тази част на системата, се избира "излизане".

24. Системата зарежда началната страница на www.bgbileti.com.

МУЛТИНЕТ картов център, центъра за обслужване на клиенти и администраторите на сайта остават на разположение за всеки възникнал въпрос или необходимост от навигация.

·  назад

Предстоящите най-скоро събития
18-10-2021 14:15 СЕМЕЙСТВО АДАМС 2 Благоевград
18-10-2021 16:00 СМЪРТТА МОЖЕ ДА ПОЧАКА Благоевград
18-10-2021 19:00 ПОСЛЕДНИЯТ ДУЕЛ Благоевград
18-10-2021 22:00 ВЕНЪМ 2: ВРЕМЕ Е ЗА КАРНИДЖ 3D Благоевград
19-10-2021 00:05 ПОСЛЕДНИЯТ ДУЕЛ Благоевград
19-10-2021 15:00 ПОСЛЕДНИЯТ ДУЕЛ Благоевград
19-10-2021 18:00 СМЪРТТА МОЖЕ ДА ПОЧАКА 3D Благоевград
19-10-2021 19:00 НОРМА Варна
19-10-2021 21:00 ПОСЛЕДНИЯТ ДУЕЛ Благоевград
20-10-2021 00:05 ВЕНЪМ 2: ВРЕМЕ Е ЗА КАРНИДЖ 3D Благоевград
Можете да прегледате всички налични събития като изберете културен институт